Bilder från klubben & träffarna m m

 

Dessa bilder fylls på vartefter jag hittar dem...

Åter till klubben?

Åter mina gamla/nya intressen?

Första klubbkortet, mitt förstås! Jag delade sen ut minst 50 till…
Mitt 1:a brev för att värva medlemmar…
Tillhör 1:a brevet, för att värva medlemmar…
På den tiden hade jag ingen dator, så det var bara att skriva på maskin, klipp och klistra som gällde! Att göra denna 12 sidiga tidning tog då flera veckor, sen göra lea outer, samt trycka och slutligen häfta ihop allt i ryggen med en special konstruktion jag tillverkade för det! Detta ex är nog inte det rätta originalet, men nära… (Hittar jag ett original, så byter jag ut bilden)
 1