Byta till läsarens sida, från min redigerar sida!

http://cms.dinstudio.se/cms/empty_348.html (Redigerarsidan)

staffan.rahm.dinstudio.se/empty_348.html (Läsarens sida!)

Mao, tag bort /cms  + lägg till staffan.rahm & ta bort http://cms

 

 

 

"Ta inte mina bilder!"

 

<!-- H&auml;r b&ouml;rjar min HTML-kod som f&ouml;rhindrar h&ouml;gerklick -->

<p>

<script type="text/javascript">// <![CDATA[

var message="No no! © Take your own pictures, or contact me…";

function clickIE4(){

if (event.button==2){

alert(message);

return false;

}

}

function clickNS4(e){

if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){

if (e.which==2||e.which==3){

alert(message);

return false;

}

}

}

if (document.layers){

document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);

document.onmousedown=clickNS4;

}

else if (document.all&&!document.getElementById){

document.onmousedown=clickIE4;

}

document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")

// ]]></script>

</p>

<!-- H&auml;r slutar min HTML-kod som f&ouml;rhindrar h&ouml;gerklick -->

 

 

 

OBS!! Detta nedan är besöks registrerings kod! En för varje ny sida!!!

 

<!-- START Susnet BESÖKSREGISTRERINGSKOD -->
<script type="text/javascript" src="http://susnet.se/susnetstat.js">
</script>
<script type="text/javascript">
susnet_counter_id = 97637;
susnet_security_code = 'beb28';
susnet_node=0;
register();
</script>
<!-- SLUT Susnet BESÖKSREGISTRERINGSKOD -->