Classic Woodies (Cars)

Denna sida är nu öppnad fr o m 110105 –

 

Denna sida skall handla om sköna bilar byggda i trä, eller delvis, typ trä chassi eller bara trä på sidorna m m... 

 

 

Classic Woodies... 

Här många sköningar... 

 

The Splinter... (Snabbare än Porsche)  

 

 

 

 

Skall leta fram mina bilder så småningom... 

 

 

Byggs upp vartefter jag hinner... Andra träbilar...

"Splinter"...